Reimatologs, locītavu ultrasonogrāfijas speciālists 

Sertificēts reimatologs no 2006. gada VSIA Paula Stradiņa Klīniskajā Universitātes slimnīcā Reimatoloģijas centrā, kur gūta Latvijā plašākā klīniskā pieredze reimatoloģijā stacionārā, dienas stacionārā un ambulatorajā praksē, kā arī apmācības darbs ar dažādu specialitāšu ārstiem - rezidentiem

Latvijas Universitātes lektore no 2014. gada un stundu pasniedzēja no 2009. gada, kur docē reimatoloģijas kursu un propedeitikas kursu LU Medicīnas fakultātes studentiem, kas nodrošina aktīvu un nepārtrauktu reimatoloģijas praktisko un teorētisko zināšanu pilnveidošanu un zinātniskā darba veikšanu

Rīgas Stradiņa Universitātes stundu pasniedzēja no 2014. gada, kur docē reimatoloģijas kursu iekšķīgo slimību ciklā Medicīnas fakultātes studentiem, kas nodrošina aktīvu un nepārtrauktu reimatoloģijas praktisko un teorētisko zināšanu pilnveidošanu un zinātniskā darba veikšanu

Aktīva dalība pēcizglītības kursos reimatoloģijā Latvijā un pasaulē, lai uzlabotu praktiskās un teorētiskās zināšanas reimatoloģijā, kā arī aktīvi sekotu līdzi jaunākajiem zinātnes sasniegumiem reimatoloģijā un daļu no tiem realizētu Latvijā

Dažādu lekciju autore kolēģiem Latvijā dažādās konferencēs un semināros

Locītavu ultrasonogrāfijas speciālists. Locītavu ultrasonogrāfija uzlabo agrīnu artrītu diagnostiku, ļauj precīzi sekot līdzi artrīta gaitai un izvēlēties visefektīvāko terapiju atkarībā no artrīta norises

Vairāku vietēja un starptautiska mēroga publikāciju autore un līdzautore

Reimatologs

Sertificēts reimatologs no 2011. gada VSIA Paula Stradiņa Klīniskajā Universitātes slimnīcā Reimatoloģijas centrā, kur gūta Latvijā plašākā klīniskā pieredze reimatoloģijā stacionārā, dienas stacionārā un ambulatorajā praksē, kā arī apmācības darbs ar dažādu specialitāšu ārstiem - rezidentiem

Latvijas Universitātes stundu pasniedzēja no 2012. gada, kur docē reimatoloģijas kursu LU Medicīnas fakultātes studentiem, kas nodrošina aktīvu un nepārtrauktu reimatoloģijas praktisko un teorētisko zināšanu pilnveidošanu un zinātniskā darba veikšanu

Rīgas Stradiņa Universitātes stundu pasniedzēja no 2014. gada, kur docē reimatoloģijas kursu iekšķīgo slimību ciklā Medicīnas fakultātes studentiem, kas nodrošina aktīvu un nepārtrauktu reimatoloģijas praktisko un teorētisko zināšanu pilnveidošanu un zinātniskā darba veikšanu

Aktīva dalība pēcizglītības kursos reimatoloģijā Latvijā un pasaulē, lai uzlabotu savas praktiskās un teorētiskās zināšanas reimatoloģijā, kā arī aktīvi sekotu līdzi jaunākajiem zinātnes sasniegumiem reimatoloģijā un daļu no tiem realizētu Latvijā

Dažādu lekciju autore kolēģiem Latvijā dažādās konferencēs un semināros

Apgūst locītavu ultrasonogrāfiju VSIA Paula Stradiņa Klīniskajā Universitātes slimnīcā

Vairāku vietēja un starptautiska mēroga publikāciju autore un līdzautore